Huruf 2 Korea [Hanggeul]

Friday, January 29, 2010
Penulisan Huruf Vokal dari Huruf Korea atau Hanggeul


Menupakan huruf konsonan dari huruf korea (hannggeul)